Wie zijn de Eagle Town Country Dancers

Enthousiast geworden tijdens een demonstratie van het line dansen op een feestavond van countryclub Yellow Rose te Apeldoorn zijn op 3 oktober 1988 de eerste stappen gezet van de huidige vereniging. Als eerste naam werd gekozen North Hill Country Dancers afdeling Yellow Rose. Er werd in De Nieuwe Zweep in Klarenbeek gedanst maar door de te hoge kosten werd er uitgekeken naar een andere lokatie. Het werd een zaaltje bij de speeltuinvereniging aan de Talmastraat.
Omdat de banden met North Hill ons te strak bleken zijn we hier uitgestapt en hebben de naam gewijzigd in Eagle Town Country Dancers. Een naam die heden ten dagen nog wordt gebruikt.


De vereniging bleef groeien en dat maakte het noodzakelijk weer naar een andere ruimte te zoeken. Het werd gebouw Samuel aan de Brinkenweg in Klarenbeek. Op deze locatie geven we nu nog de lessen. In 1996 heeft het bestuur onder druk van de groei besloten om twee avonden les te gaan geven. Zowel op de dinsdag als ook op de woensdag wordt er nu les gegeven. De groei maakte het ook noodzakelijk dat er meer regels kwamen en dat er een bestuur werd gekozen.
Door de explosieve groei van de vereniging achtte het bestuur het verstandig de zaken te formaliseren en op 28 april 1998 zijn, na eerst uitvoerig aan de leden te zijn voorgelegd en besproken, de Statuten vastgesteld en bij de notaris neergelegd. Het bestuur heeft zich daarmee de verplichting opgelegd om jaarlijks verantwoording naar de leden af te leggen over het gevoerde beleid en de financiële handelingen van dat jaar.


Evenals alle andere verenigingen hebben wij ook enkele slechte ervaringen, helaas hebben we veel te vroeg van een aantal leden afscheid moeten nemen. Hierin zijn wij niet uniek. Waar we wel uniek in zijn is het sociale gevoel binnen de vereniging. Hier zijn we als bestuur bijzonder trots op en dat willen zeker houden en waar mogelijk verbeteren.


De vereniging heeft een groot aanta
l enthousiaste leden.