Clubaktiviteiten 2018 T/M 2019
(uitsluitend voor leden en donateurs, tenzij anders vermeld
)

Groot jaarfeest Met Conny Lee , zaterdag 24 nov.2018 voor leden en niet leden. Bij de Nieuwe Ruysch. Vol = Vol.

Woensdag 12 december 2018 - Kerstavond alleen voor leden en donateurs (dinsdag geen les.)

Nieuwjaarsreceptie tevens eerste lesavond dinsdag 8 januari 2019

Zaterdag 2 februari 2019 - vrije CD dansavond.

Dinsdag 26 febr. 2019 - gewoon les, woensdag is welkom.

woensdag vanaf 27 febr. tot.tm 13 maart geen les ivm toneelver.

Zaterdag 6 april 2019 - vrije CD dansavond.

Dinsdag 9 april 2019 Algemene ledenvergadering (besloten)

Zaterdag 1 juni 2019 - vrije CD avond.

Woensdag 10 juli 2019 BBQ - (Allen leden en donateurs) Dinsdag geen les.

Donderdag vanaf 11 juli 2019 t/m 2 sept. 2019 Zomervakantie.

Dinsdag 3 september 2019 - eerste les avond.

zaterdag 5 oktober - Vrije CD avond.

23 november Groot jaarfeest Met ?????? voor leden en niet leden.

Dinsdag 17 december Kerstavond Samuel (besloten) woensdag geen les.

vanaf 18 december t/m 6 januari Kerstvakantie/

Dindag 7 januari eerste les dansavond tevens nieuwjaarsreceptie.

 


De vrije dansavond is ook toegankelijk voor niet leden, alleen zij betalen een entree van €4,-. Vol = Vol.