Clubaktiviteiten 2018
(uitsluitend voor leden en donateurs, tenzij anders vermeld
)

In verband met Toneel uitvoeringen geen les op 27 / 28 febr. 6 en 7 maart

Woensdag 11 april 2018 algemene ledenvergadering. (Besloten.)

Zaterdag 7 april 2018 vrije dansavond.

Zaterdag 9 juni 2018 vrije dansavond.

Dinsdag 10 juli 2018 B.B.Q besloten.

Grote vakantie 14 juli t/m 24 augustus 2018 midden Apeldoorn.

Dinsdag 28 augustus 2018 eerste lesavond na vakantie.

Zaterdag 6 oktober 2018 vrije dansavond.

Groot jaarfeest Met Conny Lee , zaterdag 24 nov.2018 voor leden en niet leden. Bij de Nieuwe Ruysch. Vol = Vol.

Woensdag 12 december 2018 Kerstavond alleen voor leden en donateurs (dinsdag geen les.)

Nieuwjaarsreceptie tevens eerste lesavond dinsdag 8 januari 2019


De vrije dansavond is ook toegankelijk voor niet leden, alleen zij betalen een entree van €4,-. Vol = Vol.